Vi projekterar och bygger enskilda avloppsanläggningar  

 

Vi vill göra det enkelt, säkert och miljövänligt för dig. Därför tar vi hand om hela processen med tillstånd, byggnation, installation och alla kontakter med kommunen. Våra paketerade lösningar från ledande tillverkare är anpassade för att passa din fastighets förutsättningar och kommunens regelverk.

Det är många regler och förordningar som måste följas. Provtagning av din tomts lämplighet måste utföras. Din fastighets avloppslösning måste godkännas av din kommun. Dessutom krävs kunskap, maskiner och en hel del komponenter för att producera en hållbar och välfungerande lösning.    

Hör av dig så kommer vi kostnadsfritt och undersöker din fastighet och tomts förutsättningar.